Postrenne

Postrenne[1]

 

Vannrenne av grov plank som sto på lave bukker oppå bakken der det ikke var mulig å følge naturlige forsenkninger i terrenget.

 

P. var bygget med bord i bunn og sider, i enkelte partier dekket av langsgående hon og vrakbord. Som tetning ble rennen pakket med rosentorv rundt, helt opp til kanten av rennen som ble holdt sammen av utvendig påspikrede rammer av plank som med jevne mellomrom lå rundt rennen.

Navnet kom av at de grove plankene i rennen ble kalt "poster" (min. 2"x8").

 

Fotnoter

1. Artikkelen bygger på Helleberg 2000:11.