Potetfitzhemmer

Potetfitzhemmer (dial. Kongsberg?)

 

Spann til å ha poteter i, brukt i arbeiderboligene på Kongsberg.[1]

 

Spannet hadde hull i bunnen slik at vannet kunne renne av potetene.

Betegnelsen ’fitzhemmer’ er en omskriving av det tyske Pfützeimer med betydningen ’øsekar’. Ordet ble brukt i denne betydning i gruvedriften, da som et lagget kar.

 

Fotnoter

1. Sanness 1930. Oppnavn og tekniske uttrykk ved Kongsberg Sølvverk.