Proppskyting

Tysk lademetode lansert rundt 1790 hvor en trepropp, eventuelt med et luftrom i tillegg, ble satt mellom sprengladningen i bunnen av borehullet og leireforladningen over. Metoden skulle gi større sprengvirkning, men fant allikevel ikke innpass i Norge da den krevde mye tid, nøyaktighet og forsiktighet. På Røros ble det utviklet en liknende metode med luftrom dannet ved treinnlegg i bunnen av hullet. Disse ’norske skyteproppene’ ble delvis innført ved enkelte tyske og svenske bergverk på begynnelsen av 1800-tallet.