Pumpesump

Fordypning eller beholder med oppsamlet vann som skulle pumpes opp fra en gruve.

 

P. var enten en fordypning i bunnen av en sjakt, eller en kasseformet beholder som sto ved hver pumpesats oppover i gruven.

Pumpingen foregikk satsvis ved at hver enkelt pumpesats suget vannet opp fra sumpen under, løftet det og kastet det ut gjennom et avløp i pumpesylinderens overstykke til neste sump.