Purpurmalm

Purpurmalm/purple ore (eng. purple ore)

 

Jernholdig restprodukt etter rensing av kisavbrann for metaller som kobber, sink, bly mm.

 

Via sintring og masovnsmelting ble p. prosessert til jern. Regnet etter jerninnholdet på ≈60 % kan p. karakteriseres som god jernmalm, men flere faktorer bidro til å redusere dens verdi, bl.a. inneholdt p. ofte rester av arsen, kobber og sink som skadet stålkvaliteten og ga problemer i fremstillingen.

Jern har aldri blitt fremstilt av p. i Norge. Kisavbrann fra svovelsyrefabrikkene ble solgt til utlandet, spesielt Duisburger Kupferhütte[1], for videre behandling.[2] P. spiller i dag, så vidt vites, ingen rolle som jernmalm.

Fotnoter

1. Duisburger Kupferhütte ble grunnlagt 1876 av store tyske svovelsyreprodusenter for å utvinne metallene i avbrannen. Dette var et av de tidligste utvinningsanlegg av denne typen i verden.
2. Müller 1970:44.