Rakeved

Ved brukt til rakefyr.

 

R. skulle være kløyvd og godt tørret.