Redningsler

Redningsler (dial. Røros)

 

Leire som sammen med kullstøv ble blandet sammen til stybbe og brukt til innredning av smelteovner og herder.