Redningsrom

Redningsrom/redningshus (dial. Røros)

 

Tilbygg til smeltehytta på Røros hvor fôringsmaterialet ble klargjort og den mobile konverter ble ’redet’.[1]

Fotnoter

1. Ødegaard 1984:34. Her berettes også at fôringen i den første tiden [etter1887] besto av en ildfast blanding av leire og sand. Før bruk måtte konverteren tørkes og varmes.