Reiel

Reiel/rejel/rejæl/ræjel

 

1. Kort bolt med eller uten hull for sikringssplint i enden; 2. det innerste bord i skovlene på et vannhjul (trolig d.s.s. rigel).

 

Ad 2. R. og det ytre skovlebordet lå slik at de utgjorde en stump vinkel.