Reserve

Reserve (eng. reserves)

 

En bekreftet drivverdig forekomst av et mineral.