Ressurs

Ressurs (eng. resources)

 

Betegnelse på en teknisk utvinnbar forekomst av mineraler.

 

R. omfatter forekomster som ikke er drivverdige med dagens priser, eller påviste, usikre, mulige og spekulative forekomster.

      Det skal store investeringer til for å bekrefte en antatt r. slik at den blir en reserve (en drivverdig forekomst).