Retirerende bryting

 

Arbeid hvor man trekker seg ut av et ferdig avbygget gruverom og lar det gå i ras etter

en planmessig fjerning av bergfestene.

 

R. b. var det avsluttende arbeid på bryting med rom- og pillarbrytningsmetoden (se rom- og pillarbryting). Arbeidet kunne være farlig og stilte store krav til fagmessig kyndighet i gjennomføringen. Ifølge opplysninger fra USA har metoden historisk vært ansvarlig for 25 % av alle dødsfall i amerikansk kullgruveindustri.[1]

            R. b. benyttes også som betegnelse på andre fremgangsmåter enn den som er beskrevet her.

 

Varia:

- Fjerning av bergfester var også en vanlig virksomhet ved rovdrift hvor man fjernet festene for å hente ut malm på en lettvint måte uten tanke på gruvens eller arbeidernes sikkerhet. Slik drift kalles å "bygge på rov".  

 

Fotnoter

1. Wikipedia (eng.).