Rom- og pillarbryting

Brytningsmetode hvor det brytes i et systematisk mønster i åpne rom med gjensetting av bergfester til understøttelse av taket.

 

En utfordringen ved denne metoden er å velge optimal størrelse på bergfestene. For store bergfester vil gi potensielt tap av malm, for små bergfester kan gi usikker understøttelse og medføre risiko for at gruven kan kollapse.

            Solide bergfester gir metoden den fordelen at den ikke frembringer noen forskyvninger og sprekker i dagoverflaten.

            Metoden har den ulempe at mye malm kan bli stående igjen i bergfestene. Dette kan unngås ved såkalt retirerende bryting hvor også bergfestene blir fjernet.

            I Norge har denne metoden bl.a. vært brukt ved avbyggingen av Mofjellet gruver i Rana og ved Vigsnes kobber- og kisgruve på Karmøy.

            R.-o-p. er en av de eldste brytningsmetoder man kjenner.