Rosettekobber

Rosettekobber/rosetkobber (ty. Rosettekupfer)

 

Det fineste garkobber med høyrød overflate.