Rullefelt

Rullefelt/rullefeldt

 

1. Strekning hvor heiseliner løper over roterende valser i terrenget fram til drivsjakten; 2. felt med ruller/valser som ga støtte til heiselinene som løp fra kurven og fram til lineskivene ved sjaktåpningen.

 

Ad 1. Bruk av r. var bare aktuelt ved relativt korte avstander mellom heisemaskinen (kjerrat + kurv) og drivsjakt. Ved lengre avstander og/eller sterke terrengfluktuasjoner måtte det settes opp stangfelt for kraftoverføring fra kjerrat til (rotasjon av) en linekurv nær sjaktåpningen. Se stangkjerrat.