Rutengjenger

Rutengjenger/ruthengienger (ty. Ruthengänger (Rute=gren, kvist))

 

Malmleter som brukte ønskekvist for å påvise malmårer.

 

R. synes å ha vært mest i bruk på 1500- og 1600-tallet

For mer om malmleting med ønskekvist, se dette oppslaget.

 

Varia:

- Det var knyttet både tvil og tro til r.s virksomhet der han fór rastløst omkring på jakt etter det store malmfunnet, rikdommen og lykken. At han av mange ble tatt alvorlig viser forskjellige opplysninger om r. som ble ansatt av konger og bergverk som malmletere.

En opplysning om lønn til en r. lyder på 10 rdl i måneden, eller over det dobbelte av en gjennomsnittlig voksen gruvearbeiderlønn.[1]

Og Christian 4.s iver etter å skaffe seg metaller fikk ham til å satse på malmleting i Danmark. For dette formål befalte han i et kongebrev fra 1601 r. Valentin som bodde ved jernhytta i Bratsberg len til å komme ned til kongen ”og medtage dette sit Instrument, da Kongen havde Lyst til dermed at lade gjøre et Forsøg”.[2]

- Sala, Sveriges største sølvgruve, hadde en r. som hovedmotiv i sitt segl.

 

Fotnoter

1. Gjengitt i Brünnich 1804:60. 10 rdl tilsvarer omtrent 13500 kr i dagens kroneverdi (2011).
2. Christophersen 1974:62.