Rygg

Betegnelse på den ytre mur i en dam av saksisk type, se dam.

 

Den indre mur ble kalt brøst/brøstmur og mellom disse lå en tetningskjerne av såkalt rosentorv, se rosenmur.