Sachsen-kurv

Sachsen-kurv/sachsenkurv/saksenkurv[1]

 

Betegnelse på en type videreutviklet linekurv hvor oppspolingsfelt hadde sterkt koning og var belagt med trelister i spiral som holdt linen i faste spor.

 

Kjerrat med s. ble bygget ved Kongsberg Sølvverk i 1870. Med sin sterke koning utjevnet den det varierende kraftbehovet under oppspolingen på en bedre måte enn tidligere kone kurver ved verket.

Sachsen-kurvens radius varierte opprin­nelig fra 1,67 til 2,66 m, fra 1875 fra 1,25 til 2,25 m pluss en sylindrisk del innerst, for å ta imot mer line ved større dyp. Det ga et forhold mellom største og minste radius på henholdsvis 1,6 og 1,8, mens forholdet ved andre av verkets kjerrater lå mellom 1,13 og 1,25. For sistnevnte kjerrat ville en fullstendig utlikning ha krevd 1,68. Den svake koningen på disse kjerratene skyldtes at linen med brattere vinkel skled nedover mot spolens smalere deler. Dette problemet ble løst med sachsen-kurvens trelister. Se også oppslaget linekurv.

Fotnoter

1. Artikkelen bygger på Berg B.I. 1998 (25):400.