Samler

 

Flotasjonsreagens som øker partiklenes flytbarhet.[1] Se selektiv flotasjon.

 

Fotnoter

1. Disse reagensene var organiske svovelsubstanser som ga kjemiske reaksjoner på mineralkornenes overflate mens påvirkningen av oljer man tidligere brukte, var av rent fysisk art (adsorpsjon). (Lund 1928:67)