Sats

Sats/charge/påsett/ladning/oppsettning/inngangsmateriale/beskikningsmateriale

 

Nyere betegnelser på beskikning. Se dette oppslag, pkt 1.