Saubreknekt

Saubreknekt/saubreknegt/sauberknegt/saureknekt/saureknegt

 

Arbeider som samler sammen og kjører bort løsbrutt stein fra arbeidsstedet i gruven, se saubring.