Seiger

Seiger/saiger/stående (ty. seiger)

 

Steil til loddrett, mellom 75 og 90 ° fallende fra den horisontale linje.

 

’Seiger’ ble brukt både om sjakter og malmleier.

Komposita med ’seiger’: seigerdyp; seigerriss; seigersjakt. 

 

Varia:

- ’Seiger’ inngår også i komposita knyttet til den metallurgiske prosessen ’seigring’, en flertrinns smelte-/glødeprosess hvor sølv skilles fra kobber i sølvholdig kobbergods. Her kan nevnes termer som seigerkobber, seigerhytte m.fl..

'Seiger' går her tilbake til det tyske ordet Seigerung som betyr adskillelse.