Seigerbly

Seigerbly (ty. Seigerblei)

 

Betegnelse på det sølvholdige bly som ble skilt ut dråpevis fra friskstykkene under seigringen.

S. gikk til avdriving på samme måte som annet verkbly.

 

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.