Seigerherd

Seigerherd/seigerhærd/seigerovn (ty. Seigerherd/Seigerofen)

 

Ovn hvor blyblandet sølvholdig kobber ble opphetet slik at det ble utskilt en flytende sølv-blylegering (se seigring).

 

Selve herden besto av to lave, parallelle teglsteinsmurer (seigerbenker) med skrå metallplatekledd topp slik at det ble dannet en svak V-form med en spalte imellom.

På gulvet under spalten var det en renne med fall mot en kum i gulvet foran ovnen for opptak av seigerblyet. Både renne og kum var innredet med fôringsmateriale. Ovnen besto også av tre flyttbare ovnsvegger av hullede jernplater. Disse ble plassert oppe på benkene slik at de dannet en binge med bakre ovnsvegg. Ved start seigring var denne bingen fylt med vertikalt oppstilte kobberskiver fra friskningen (friskstykker), og trekull. Den tette ”trekullinnpakkingen” begrenset lufttilgangen til kobberskivene og ga en tilsiktet reduserende prosess.

Til ovnsdriften hørte også en kran til løfting av friskstykkene opp i herden og håndtering av ovnsveggene.

 

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.