Seigerhytte

Seigerhytte (ty. Seigerhütte/Saigerhütte) 

 

Metallurgisk anlegg hvor sølv ble skilt fra sølvholdig kobber ved seigring.

 

Vi kjenner til to s. i Norge. Den ene lå ved Konnerudverket i Drammen hvor det var bergverksdrift fra 1730-årene (s. var trolig av nyere dato), den andre lå i Bamble.

Bamblehytta var i drift ved Trakenbergverket rundt 1540, og ble kjøpt av kongen i 1542 eller -43. Da Trakenberg gruve ble nedlagt, ble hytta brukt som s. for det sølvholdige svartkobberet fra gruvene ved Moisesberg kobberverk (Fyresdal) og Guldnes kobberverk (Seljord). Det synes sikkert at kobberet her ble ferdig raffinert til garkobber. Mer usikkerhet er det med den videre bearbeidelse av det sølvholdige seigerblyet/verkblyet som ble skilt ut ved seigringen. Ble det raffinert til sølv i Bamble-hytta, eller gikk det til raffinering på det kongelig eide Gimsøy kloster ved Skien hvor man i 1540-årene drev med produksjon av sølvmynter? [1]

 

 

Fotnoter

1. Berg 2006(287):177.  Pers.medd. Bjørn Ivar Berg 11.6.09.