Seigerriss

Seigerriss/saigerrids (ty. Seigerriß)

 

Snittegning av en gruve i vertikalplanet.