Seigre

Seigre (ty. seigern=skille ut)

 

Skille ut en flytende sølv-blylegering fra metallisk kobber med gløding ved temperaturer som lå mellom smeltepunktene for bly (347 °C) og kobber (1083 °C).

 

Se seigring for en samlet oversikt over produkter og prosess.