Sentel

Sentel (dial. Kongsberg?) 

 

Bærebår.

 

Fra Kongsberg har vi følgende opplysninger: S. liknet kassen på en gammel trillebår hvor hjulet var erstattet med et sett armer til. Brukt til forskjellig bæring, bl.a. bæring av malm til felsing (grovknusing med slegge); i tidligere tider mest brukt til bæring av ferdigsortert (sjeidet) gods til pukkverket. S. rommet da ~ 125 liter [eller ~250 kg, dertil vekten båren].[1]

Fotnoter

1. Sanness 1984. Trolig måtte det 4 mann til å bære en full s..