Separering

Den del av oppredningsarbeidet som etter knusing og evt. maling av utdrevet bergmasse omfatter operasjoner for utskilling av mineralene i massen fra hverandre. Se oppredning for forskjellige separeringsmetoder.