Sideklemme

En av klemmedelene i en klemmerenne, også kalt stolpe, se oppslaget.