Siktestokk

Siktestokk/sigtestok

 

Stokk som ble brukt i forbindelse med kontroll av den rette linjeføring i en stoll, se stollsikt.