Sjakthauerformann

Formann for gruvens tømmermenn med oppsynsansvar for all forbygging (tømmermannsarbeid) i gruven.