Sjaktstang

Sjaktstang/glidestang/schochstang/schachstang

 

Runde og skårne stenger som utgjorde glidebanen for heisetønnen.

 

S. var skjøtet ved de såkalte ’domholts’ hvor de var slått fast til underliggende fortømring med sjaktspiker samt med en sjaktskinne slått over ’skjøten’ for å få en glatt overgang slik at tønnene, når de ble slept opp, ikke ble hindret av ujevnheter i skjøten eller av spikrene.

 

’Sjaktstang’ kan også ha vært i bruk som betegnelse på kunststengene for pumpeverket som gikk ned gjennom sjakten (se kunststang).

 

’Schochstang/schachstang’ er noe usikker.