Sjiktarbeide

Sjiktarbeide/skiktarbeide (ty. Schichtarbeit)

 

Arbeid som ble lønnet etter den tid (det antall sjikt) man arbeidet; ikke akkordarbeid.