Skaftfureklubbe

Forhistorisk steinkølle med utarbeidet spor for sjefting av skaft til køllehodet.

 

S. synes å ha vært et multifunksjonsverktøy. Bl.a. finner man de overalt hvor det har vært drevet med kobberutvinning. På kontinentet kalles disse køllene gruvehammere. Funn av slike køller i Trøndelag ga således støtet til tanken om at det kan ha forekommet tidlig kobberutvinning, sen steinalder/tidlig bronsealder, dvs ~ 1700 f. Kr, også i vårt land.[1]

Bruken av køllene i denne utvinningsprosessen er ikke klarlagt, men en hypotese kan være at de ble brukt til utbanking av slagg fra en smelte, og/eller til flatbanking av emner, f.eks. i forbindelse med kaldherding (tynsling) for å få skarpere egg på sverd o.lign. slik man gjorde med ljåer i tidligere tider.

 

 

Fotnoter

1. Lars Steinvik. Foredrag seminar Løkken28.5.13