Skaplag

Skaplag (dial. Røros)

 

Mål på det arbeidet som skulle utføres i et sjikt for en fast sjiktlønn.

 

S. var vanlig for borarbeidet der det var satt svært lavt, bare 20 alen borhull i måneden, eller en alen (~ 63 cm) i sjiktet. Dette førte visstnok til at en stor del av gruvearbeiderne tilbrakte mesteparten av arbeidstiden med å sove. Ved Rørosloven av 1818 ble det imidlertid bestemt at sjiktarbeidet i visse tilfeller skulle erstattes med akkordarbeid med betaling pr. hull de slo inn.  Det ble også fastsatt nye normer for sjiktarbeidet.[1]

 

Varia:

- Verket fikk gjort langt mer arbeide med akkordsystemet. Mens sjiktarbeiderne bare utførte s. sitt, gjorde karene som arbeidet på akkord fra 2-3 ganger så mye arbeid på samme tiden. Dessuten måtte de nå holde bor og krutt selv, mens dette tidligere ble besørget av verket.[2]

 

 

 

 

Fotnoter