Skivepallbryting

 

Bryting i åpne rom hvor vertikale vegger og horisontale bergfester gjenstår.