Skjerbel

Skjerbel/scherbel/nappell/napel/proberdigel/probertutte (ty. Schirbel, Scherbel, Probierschirbel, Napf)

 

Ildfast leireskål som var en del av apparaturen brukt i en testprosedyre for å fastslå innholdet av edelmetall i malmprøver, konsentrater, eller smelteprodukter.

 

Leira som ble brukt ved tillagingen av s. skulle være feit og tett av middels mykhet og hardhet. Denne leira ble blandet med pulveriserte gamle s. eller teglstein. Etter utformingen ble s. satt på lager for tørring. Jo tørrere s. jo bedre.

For testprosedyre, se ansyding og probering.

 

Varia:

’Nappel’ ble også brukt som betegnelse på små skåler brukt ved uttak av prøver fra den såkalte digelovnen (2.) ved Kongsberg Sølvverk på 1900-tallet. Digelsmeltingen, som avløste den tidligere finbrenningen, var siste raffineringstrinn i den nye sølvemetallurgien ved verket. Hvis prøvene holdt 997,5 % sølv, kunne sølvet tappes i former og selges som sølvbarrer.[1]

Fotnoter

1. Helleberg 2002:21.