Skjerpefeisel

Skjerpefeisel/spisshammer

 

Lett hammer med pigg brukt til å hugge av prøver i gruveganger eller skjerp for å kontrollere om det fantes malm.

 

Det opplyses at stigeren alltid hadde med seg s. i gruven.[1]

            Hammertypen skal stamme fra Harz, og beskrives som en hammer som skiller seg fra en vanlig hammer ved at den ene banen er erstattet av en sterk, firkantet spiss som er krummet nedover. [2]

Fotnoter

1. Brünnich 1816: 65.
2. Veith 1871: 455