Skjerpeprotokoll

Skjerpeprotokoll (ty. Schürfbuch)[1]

 

Protokoll på lensmannskontorene hvor malmanmeldelser fra skjerpere ble innført.

 

I protokollen ble både dato, klokkeslett og årstall for anmeldelsen notert. Klokkeslettet kunne være avgjørende i de tilfeller da flere personer konkur­rerte om førsteretten til de samme forekomster i et interessant område. Anmeldelsen gjaldt for et bestemt tidsrom.

            Krav om innlevering av anmeldelse til lensmannen gjaldt i virketiden for bergloven av 1842. Ordningen falt bort med den nye bergloven av 1972.

 

Fotnoter

1. Denne artikkelen bygger hovedsakelig på Bøe 1986: 27.