Skysshull

Skysshull/skytshul

 

Tapphull i vannbeholderen (sumpa) over kjerraten.

 

S. var stengt med en luke som ble åpnet av anskysseren for påslipp av vann på hjulet.