Skytekast

Skytekast/skydekast

 

Solid plattform (kast) bygget i en sjakt for å fange opp stein som ble skutt løs ved sprengning.

 

Fra en Kongsberg-kilde[1] har vi følgende beskrivelse:

K. ble bygget opp med kubber lagt inn i uthogde spor i fjellet (arbinger) med 25 cm avstand. På dette kubbelaget ble det lagt et tett lag med stenger eller stokker (fartved) som ble låst fast i hver ende med en tverrgående stokk (overspreisel). På dette underlaget ble det lagt en halv meter bergmasse. Var sjakten 3 meter eller bredere, ble det bygget dobbeltkast, dvs to gulv av samme type som beskrevet ovenfor med det øverste kubbelaget bygget helt nedtil stokkelaget på den første fortømringen og med så mye ved som mulig kilt inn mellom lagene for å gi økt styrke til konstruksjonen. Også på det øverste kubbelaget ble det lagt et stokkelag og på dette igjen et lag bergmasse med 1/2-1 m høyde.

Fotnoter

1. Brünnich 1804:27.