Skytety

Skytety/skydty/skydetye/skytegods

 

Stein løsbrutt ved sprengning.

 

Varia:
Ved Kongsberg Sølvverk ble gråberget tippet i en stor haug like utenfor gruveåpningen og var gjerne avdelt i to med stolper, en del for fyrty og en for s..