Slaggsump

DELPUBLISERING. Artikkelen kompletteres senere.

Denne artikkelen er orientert mot smeltingen ved kobberverkene og under jernvinna.

 

 

Slaggsump/slaggrop

 

1. (Slaggsump/slagggrop). Grop beliggende på siden av ovnen for mottak og midlertidig oppbevaring av slagg. 2. (Slaggrop). Grop hvor slagget ble samlet opp ved jernfremstilling under jernvinna

 

Ad 1. KOBBERFREMSTILLING

S. ble innredet noenlunde på samme måte som resten av ovnen med stybbe, trolig for å gjøre det lettere å fjerne slagget etter endt størkning. Man ser også at s. med noen timers mellomrom ble reparert i løpet av smelteperioden (under femtrinnsprosessen). Fjerningen synes å ha foregått enten ved oppskiving eller ved at man brukte en løfteinnretning for å ta opp hele slaggklumpen under ett eller biter av den ettersom slagget størknet. Deretter ble slagget transportert ut av hytta for å kastes på slagghaugen (skjærsteinslagg), eller det ble lagt tilside for omsmelting (svartkobberslagg og garslagg). Ofte var det en egen "slaggeløber" som foresto denne delen av slagghåndteringen.

Størrelse og form på s. er ikke kjent, trolig var de runde, i alle fall hvis slagget skulle skives opp. Slagget, som alltid la seg på toppen av smelten, ble på forskjellig måte trukket av/ledet ned i s. gjerne via en såkalt ”slaggvej”, en renne som gikk fra ovnsøyet hvor slagget kom ut, evt. fra toppen av forherden. I en del tilfeller arbeidet man uten s., slagget bare fløt utover hyttegulvet. Kanskje var det like lett å fjerne slagg som ble behandlet på den måten.

Ved garovnen synes det å ha vært vanlig å betegne s. som "kretsgrop", se krets.

Mot slutten av 1800-tallet ble det av forskjellige grunner vanlig å la slagget løpe ned i mobile beholdere, kalt slaggpotter.

Ad 2. Gropen var som regel et utgravd hull under en sjaktovn, dvs slaggdepoet var en integrert del av ovnskonstruksjonen.

 

Varia:

Betegnelsen ”slaggsump” er i svensk litteratur, bl.a. i Rinmans bergverksleksikon (1789), betegnelsen på et smalt platå foran ovnsøyet hvor slagget samlet seg før det rant ned på gulvet.