Slomme

Slomme (dial. Kongsberg?)

 

Renske vannrenner for røtter og bunnfelt slam for at de ikke skulle miste vannføringskapasitet.[1]

Fotnoter

1. Helleberg 2000.