Smelter

  

Hyttearbeider som foresto arbeidet ved ovner og herder.

 

S. var først og fremst fagkyndig smeltearbeider med ansvar for smelteforløp og resultat, men hadde også arbeidslederfunksjoner for arbeidet som foregikk rundt ovnen. Malm, trekull og fluss skulle tilkjøres, verktøy skulle være i orden, kanskje forvarmet, og tilgjengelig, slagg og ferdigprodukter skulle fraktes bort. Til hjelp ved ovnen hadde han gjerne en knekt, dessuten hjelpearbeidere som kullknekter/kullgutter og slaggeløpere.

S. var ofte også engasjert i arbeidet med ovnsmuringen.

Lønn og status i toppsjiktet blant hyttearbeiderne.

 

 

KOBBERFREMSTILLING

Se Tema-artikkel Kobbersmelteren.