Smieform

Smieform/smiddeform/smedeform

 

Lokal betegnelse på belgpipe som stikker ut av smieessens bakvegg.[1]

 

Fotnoter

1. Uttrykket er brukt av østerdølen Ole Evenstad i hans avhandling fra 1790 om fremstilling av ’bondejern’. Gjengitt i Espelund 1999 (159):26.