Soldatergravene

Soldatergravene/Soldatergraven (dial. Kongsberg)

 

Betegnelse på vannrenner som ble anlagt ved Kongsberg Sølvverk med stor innsats av soldater på slutten av 1600-tallet.

 

Varia.

- De siste 15 årene av 1600-tallet ble det under berghauptmann Schlanbusch (i embetet 1686-1705) satt i gang et omfattende arbeid med å skaffe KS et helhetlig vannforsyningssystem. Bjørn Ivar Berg skriver om dette[1]: Dam- og renneanleggene krevde en stor arbeidsinnsats i barmarksesongen. Regnskapene for 1685-86 anfører over 1700 rd for dam- og rennearbeid, for det meste utført av soldater. […]Ved å sette inn militære kompanier, kunne det spares inn på lønninger til disse omfattende anleggene, og slike store temporære arbeidsstyrker kunne ta storanleggene raskt unna.

Fotnoter

1. Berg 1998 (25):179.