Speiss

Speiss (ty. Speise)

 

Urent smelteprodukt fra smelting av arsen- og antimonholdige malmer.

 

S. er først og fremst karakterisert ved sitt innhold av arsenider og antimonider, som regel forbundet med nikkel, kobolt og jern. S. kunne i tillegg innholde edelmetall og kobber.

S. skapte problemer i den metallurgiske prosess ved opparbeidelsen av kobber, og man forsøkte derfor å fjerne arsenet og antimonet ved forutgående røsting.