Sperrespiss

Sperrespiss/sperspids

 

Den pyramideformede toppen på en hestevandring med knekk i takprofilen; se gjøpelhus for detaljer.